Friday, December 3, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / Four Seasons

1 comment:

 1. ໄດ້ເດິນຜ່ານທຸກປີສີ່ຣະດູ
  ໄດ້ພົບຄູ່ຄົນຮັກນິສັຍດຽວ
  ໄດ້ພົບເພື່ອນຜູ່ພັກດີໜັ້ນໝຽວ
  ເປັນເໜືອນທ້ຽວຝູງບິນສູ່ສະໝາມ.

  ໄດ້ກັບມາຢາມບ້ານຖ້ານທີສີ່
  ທຸກໆທີທຸກເທື່ອເຫຼືອຈະຮ່ຳ
  ເຫັນເມັກໜອກເຫັນທ້ອງຟ້າຍາມຄ່ຳ
  ເຫັນແສງຕາດຳໆທີ່ຍັງຮ່ຳຮຽກຫາ.

  ແສງເສຣີຄວາມພັກດີແລະສິນທັມ
  ທີ່ຟ້ານຳໄປຈ່າຍຄ່າໝີ້ສິນ
  ບ້ານແມ່ເປັນດັ່ງແຜຮ້າຍທີ່ຣາຄິນ
  ລູກຫຼານບິນໂບຍໂບກສູ່ໂລກອື່ນ.

  ເຂົາໄປຢືນຢືນສູ້ກັບລົມແຮງ
  ເພາະຢາກແຍງແສງສີຄວາມສວຍຊື່ນ
  ໃນບ້ານຕົນຂົນຂວັຍບໍ່ເກີນຂື້ນ
  ຕ້ອງໄດ້ຝືນຂາຍໃຈຂາຍຕົວ.

  ຈື່ງກັບຫາທານທາຣາບ້ານອີ່ແມ່
  ຍາກເພາະແຜກາງໃຈໄໜ້ລາມທົ່ວ
  ໃນບ້ານຕົນຍາມໃດໄດ້ຍິ້ມຫົວ
  ກໍແມ່ນສຽງຫົວທີ່ຣະທົມ.

  ຣະດູໃດກໍວ່າຈະໄດ້ເງີຍແຫງນ
  ເຫັນແສງສີເປັນແຫວ່ນແຍງຊົມ
  ຣະດູນີ້ຟ້າປ່ຽນສີຄົງສຸຂສົມ
  ຣະດູໝ້າໄປນຳລົມຢ່າງສະບາຍ.

  ແຕ່...

  ເພາະກາຍເປັນເຊັ່ນເສດສັງຄົມ
  ຄວາມຂື່ນຂົມຝັງແໝ້ນໃນອົກ
  ບ້ານກາຍເປັນນາຣົກ
  ທີ່ຮົກເຮື້ອແຕ່ຄົນພານ..

  ReplyDelete