Wednesday, December 1, 2010

SaixeLamphaou / My Beautiful Birth Place

3 comments:

 1. ທີ່ໃດຈະທຽບເທົ້າ...........ບ້ານພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາ
  ບ່ອນເກີດພູມອາໄສ........ຖິ່ນເດີມດາເຄົ້າ
  ເຖິງວ່າໄປອາໄສຊົ້ນ........ເມືອງຈະເລີນລໍ້າເລີດ
  ກໍບໍ່ເໝືອນບ້ານຂ້ອຍ......ຄາວນ້ອຍໄດ້ອາໄສ ໄດ້ແລ້ວ

  ສາຍເຊລຳເພົາ (saixelamphao)

  ReplyDelete
 2. ແມ່ແມ່ນຄືຄຳເວົ້າ......ບົດກອນກາດກ່າຍ
  ສາຍສີພູແສງສຸຣີ.........ສະງ່າງາມແລງຄ້ຳ
  ຕາຍສາຍຂອງຫັ້ນ..........ພັລນາງາມຍິ່ງ
  ຈິງແທ້ຂອງຂາດນ້ຳ.......ແສງສະທ້ອນບໍ່ທົ່ວເຖິງ.

  ອີກພະຍາອົງເຈົ້າ........ເຈົ້າໃຫຍ່ບັນຊາສູງ
  ໃຫ້ສ້າງສາພາເພ..........ແປ່ວປາທາຣານ້ຳ
  ຮູສະຫົງກະຊິປ້ອງ.......ປົກຕັນເອົາແຮງປັ່ນ
  ຜັນເປັນໄຟສົ່ງຂ້າມ......ຂາຍໃຫ້ຊາດອື່ນໄກ.

  ບໍ່ຫ່ອນເຫັນພັຍຮ້າຍ.....ຈະກັບຕອບນຳສໝອງ
  ຫາກຄອງວັງເວິນຫາຍ.......ໜູ່ປາຕາຍສ້ຽງ
  ສຽງໂຮຮ້ອງ..............ຕັກເຕືອນເຂົາເມິນໝ່າຍ
  ຜົນປະໂຫຍດມາກໄດ້........ລາວຫັ້ນຊິຮຸ່ງເຮຶອງ.

  ເປື້ອງປ່າຍເຫັນແຕ່ແນວໄດ້..ປັດຈັຍອື່ນເມິນປະ
  ສຽງປະຊາໂວຍວາຍ.........ບໍ່ມີຄວາມໜາຍໄດ້.
  ຕ້ອງພາກັນຂົນຍ້າຍ.....ເຮືອນຊານບ້ານເຄີຍຢູ່
  ຜູ່ໃດຄີດຕອບໂຕ້.......ໂຕຫັ້ນຫາກຊິລອຍ..ຫຼີ່ຜີເອີຍ..

  ເປັນການຈາກ່າວເວົ້າ.....ຮ້ອຍເຫຼົ່າພັນທີ
  ແຕ່ໃຜເດຈະມາມີ.........ປາກສຽງເສີມໃຫ້
  ເປັນແຮງໃຈບຸກບັ້ນ......ຮັກສາດິນບ້ານອີ່ແມ່
  ທັງດົງໝາປ່າແຕ້.......ຄອງຫ້ວຍໃຫ້ຢູ່ກະເສີມ....ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete
 3. ບ່ອນໃດຈະເລີດລໍ້າ ສນຸກດັ່ງເມືອງລາວເຮົາເດ
  ມາຕຸພູມແດນດິນ ທີ່ເກີດແດນທີ່ເຄີຍຢັ້ງ
  ຢາກໃຫ້ດິນແດນບ້ານ ຈະເລີນສີເຮືອງຮຸ່ງ
  ມີແຕ່ຕົນເທົ່ານັ້ນສ້າງ ຈຶ່ງເຮືອງກ້າວວັດທະນາ ທ່ານເອີຍ

  ReplyDelete