Wednesday, December 22, 2010

Saifonh / Bloom at Night

1 comment:

 1. ເສັຍດາຍແທ້...... ດອກໄມ້ບານບານທາງຫຼັງ
  ຫັນໝ້າມາຍັງພີ້ແນ່... ລະບໍ້
  ຈະແລມອງຈະຈ້ອງຊົມ ດົມຊໍ່
  ຫຼືນຳຂື້ນເຮືອນຫໍ....ສູ່ສວັນວິມານ.

  ຈະເກັບດອກນັ້ນໄວ້.....ກາງແກ່ນໃຈ
  ຈະຖນຸຖນອມບໍ່ຍອມໃຫ້..ຫ່າງຫັນ
  ຫຼືຫ່ຽວແຫ້ງ.......ໄຮ້ແສງດວງຈັນ
  ຈະພຽນປ້ອງກັນ........ໜູ່ແມງແລະແຮງລົມ.

  ຫາກໃຈເຫງົາເຫັນດອກ....ຄົງຊື່ນ
  ຍາມໃດເສັ້າເຫັນໝ້າດອກ...ຄົງສຸຂສົມ
  ຍາມໃດປ່ຽວຂໍກ້ຽວກອດ....ດອກໄມ້ດົມ
  ບໍ່ໃຫ້ຕຣົມບອບຊ້ຳ......ແມ້ກີບບາງ...

  ReplyDelete