Wednesday, December 1, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Nostalgia

1 comment:

 1. ເປັນເຊັ່ນຄົນນຶ່ງແລ້ວ.......ບ້ານເກົ່າເຮົາເອີຍ
  ເຄີຍໄຂຂານ..................ສ້າງອຸ່ນດີກິນໄດ້
  ທັງໂຫມຕູ້ມ.................ຄູມກາຍໃຫ້ອຸ່ນ
  ແລ້ວຈືງກ້າວແລ່ນຂື້ນ....ເໜືອນຄ້າຍເຂດສັງຄົມ..ນິຍົມວ່າເດ.

  ຄຳຜຍາກ່າວແກ້.........ແພລາຍກະສີຫຼ່າຍ
  ຂາຍດິນດອນປ່າແກ້ວ......ແນວຫຍ້າກະຂອດຂາຍ.

  ຜູ່ຈັງໄຮກະລວຍໄດ້.......ເກິນມະນຸດໃນແດນ
  ມີເງິນເປັນແສນໆ.........ຣົຖແລ່ນເສັງກັນໂກ້
  ໂຕຜູ່ຍັງແຫງນຟ້າ........ເຫັນແຕ່ງ່າໄມ້ແຕ້ຄ່າ
  ໄມ້ຄຳພີງ່າໜາກຫວ້າ....ແມ່ນບິນເວີ້ນເວິ່ນໝີ...

  ພຽງຫຍ້າຄາກໍຫາກໄດ້.....ຍາກຍິ່ງສຸດແສນ
  ຄຳຂວັນແຂວນຄໍມາ.......ດັ່ງເຂາະຄວາຍຕູ້
  ແຂວນໆໄວ້..............ຕາມຫໍຕັຍຕ້າຍຄູ່
  ຊູຊອນລອນຄູ່ຄ້ຳ.......ປານທັມແກ້ວແຕ່ກ່ອນມາ.

  ນາຍພາສາພາຄົນເວີ້ງ......ເດິນທ່ອງທຽວແດນ
  ແມ່ນອັນໃດສວຍງາມ.......ໃຫ້ກ່າວຈາຂານເວົ້າ
  ບອກຄົນເຂົາບ້ານເຮົານີ້...ອຸດົມດີມີມັ່ງ
  ຊ້າງກໍຍັງແປດຮ້ອຍ.......ແຕ່ເມືອງຂ້ອຍແມ່ນ``ລ້ານຊ້າງ``ທ່ານເອີຍ.

  ອັນວ່າເສືອໃນດ້າວ.......ຫຼວງຫຼາຍເຫຼືອມາກ
  ໜາກພິກຍັງຄົງເຜັດ......ເພດຄຳເຕັມພື້ນ
  ທໍຣະນີພ້ຽງ............ພູນດິນທຸກແຫ່ງ
  ຫາກຢາກແຍງເບິ່ງແລ້ວ....ໃຫ້ໄປກ້ຳຟາກພູ...ພຸ້ນເດິ.

  ຫຼືວ່າໄປທາງກ້ຳ.......ປັກກິ່ງກຸນມິງ
  ທັງບາງແຄບາງນາ.........ຝຣັ່ງຫຼືເມກາພຸ້ນ
  ທີ່ບາງຄົນຫາຊື້........ເປັນຂອງແພງຊາດອີ່ແມ່
  ຢູ່ວຽງຈັນແທ້ໆ.........ຫາກເຫັນໄດ້ທໍ່ເມັດງາ.

  ອັນໃດກໍຂາຍສ້ຽງ........ຂາຍເລຂາຍສົ່ງ
  ມື້ແລະວັນມຸກໜົ້ນ....ຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ່ວປາ
  ແມ່ນແຕ່ດິນອີ່ພໍ່ຂ້ອຍ..ເຂົາຂາຍໄປຕັ້ງແຕ່ເຊັ່ນ
  ແຖວບໍ່ເຕັນເຂດນັ້ນ......ຄົນລາວຫັ້ນເກືອບບໍ່ມີແລ້ວເດ.

  ຈຶ່ງວ່າອົດໃຈກັ້ນ......ພໍວັນໆບ້ານອີ່ແມ່
  ທີ່ນັບມື້ນັບແປ........ປ່ຽນເປັນເມືອງຮ້າຍ
  ໃຫ້ຄົນລາວເຈົ້າຂອງບ້ານ...ກາຍເປັນແຂກເຢື່ອນ
  ມາເຢື່ອນຢາມເຂດບ້ານ....ຕົນຫັ້ນກ່ອນວັນ....ຊີບວາຍເອີຍ.

  ReplyDelete