Wednesday, December 22, 2010

DMS / Chance

1 comment:

 1. ບາດຊາດອື່ນວ່າ ໗ ວ່າ ໘ ດີ
  ອີກມາກມີ.ວ່າ ໓ ກະໃຊ້ໄດ້
  ຫຼາຍຄົນວ່າ ໔ ຫັ້ນພາຈິບຫາຍ
  ບາດລົງທ້າຍໃຫ້ຮ່ຳທຳການງານ.

  ໃຜຂຫຍັນໜັ່ນສ້າງທາງວິຖີ
  ໃຜຊູຊິຊອກຄົ້ນຫາໄດ້
  ຫາກກຽດຄ້ານກະຄອຍຄອງຖ້າໄປ
  ສວັນຫາກຊິໃຫ້ໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວຜູ່ອື່ນວາງ...

  ReplyDelete