Sunday, December 19, 2010

Namphay / Destiny of The Little Man

1 comment:

 1. ອົງດາໄລລາມະຜູ່ຂ້າຮັກ
  ເປັນນັກສູ້ທາງທັມທາງຈິດໃຈ
  ປ້ອງກັນຊາດແລະເຫດຜົນກະມີຫຼາຍ
  ແຕ່ຜູ່ໃດເອົາເຫດຜົນຂອງຄົນນ້ອຍ.

  ເປັນຜູ່ນ້ອຍກະຄອຍແຕ່ທໍຣະມານ
  ເຂົາກີດກັນທັງແນວຄີດຈິດໃຈ
  ຄວາມເປັນຊາດມາດແມ້ງຢາກມີໃຫ້
  ທຸກເຂດຄ່າຍທົົ່ວສາຍພູຫິມະໄລ.

  ອົງມຸ່ງຫວັງຢາກຫໍ່ໂຮມຄວາມເປັນຊາດ
  ນານຂະນາດເກືອບຊົ່ວເຊັ່ນຄົນ
  ແລ້ວບ້ານເຮົາພາກັນເຊັນສຳປະທານຈົນ
  ດິນດອນໃຫງ່ກຸ່ນໆບໍ່ຄີດເຫັນພັຍ.

  ປະຫວັດສາດຜ່ານມາຫຼາຍເຊັ່ນ
  ບໍ່ເປັນອຸທາຫອນໃຫ້ຮູ້ຫຼືໃດ
  ອານາຈັກລ້ານຊ້າງໝາມໄຜ່
  ໜອງແສຕັນໄຕລານນາ!!

  ReplyDelete